ជួយ​លើក​តម្កើង​ជាតិ​ខ្មែរ​ដោយ​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​ជនជាតិ​ខ្មែរ​ក្លាយ​ជា​វីរបុរស​របស់​​ CNN

លោក​ អឿន​ យក្ស ហៅ អាគីរ៉ា គឺ​ជា​មនុស្ស​ម្នាក់​ក្នុង​ចំនោម​អ្នក​ដទៃ​ទៀត​ ដែល​បាន​ជាប់ឈ្មោះជា​បេក្ខជន​វីរបុរសប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១០​ របស់​ CNN។ លោក​ត្រូវបាន​គេ​ជ្រើស​រើស​ដោយ​សារ​ការ​ងាររបស់​គាត់​ដែល​ធ្លាប់​បាន​ធ្វើ​សម្រាប់​ប្រយោជន៍​ជា​ច្រើន បម្រើ​ឲ្យ​មនុស្ស​ជាតិ។
តើ​គាត់​ជានរណា? តើ​ហេតុ​អ្វី​យើង​គួរ​ជួយ​បោះឆ្នោត​ឲ្យ​គាត់? សូមទៅកាន់​ទំព័រ​នេះ៖

១. http://www.rfa.org/khmer/indepth/cnn_top_10_hero-09252010082410.html

២. http://edition.cnn.com/SPECIALS/cnn.heroes/archive10/aki.ra.html

បើ​លោក​អ្នក​ចង់​បោះឆ្នោត សូម​ទៅកាន់​ http://heroes.cnn.com/vote.aspx

Advertisements